Zaloguj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która to określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest Pro Sport s.c. Małgorzata Majdaniec, Mikołaj Filarski z siedzibą przy ul. Pogodnej 18, 71-376 Szczecin, NIP: 852-24-03-818; REGON 812641555.

Gromadzenie Danych

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mai, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Ponieważ kupujecie Państwo produkty, mogące wskazywać na Państwa stan zdrowia, przetwarzamy również Państwa dane wrażliwe: informacje dotyczące Państwa zdrowia lub informacje dotyczące suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – nazwa, postać, dawka, ilość.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Cele przetwarzania Danych

Dane zebrane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Kupującemu zalogowania się do systemu, oraz późniejszego wykorzystania w celu dokonania zakupów. Rejestracja nie jest obowiązkowa gdy Kupujący chce dokonać zakupu. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a Administratorem w ramach działalności Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Kupującymi (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Kupujących w procesie Rejestracji. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Kupującym a Administratorem wykorzystane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania.

Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Odbiorcy Danych

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca oraz zewnętrzna obsługa księgowa.

Okres przechowywania Danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

Kupującemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy między Kupującym a Administratorem. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Kupującego mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zabezpieczenie Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku komputera Kupującego w postaci plików tekstowych, dzięki czemu Administrator jest w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się serwis. Pliki cookies wykorzystywane  są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Strona internetowa www.sklep.swanson.com.pl wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c)    wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d)    funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)    reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego również przez współpracujących z Polskapresse reklamodawcami oraz partnerami.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Pro Sport s.c. Małgorzata Majdaniec, Mikołaj Filarski informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze strony www.sklep.swanson.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Kupujący może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Polskapresse cookies w sposób opisany powyżej.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.


Pro Sport s.c. Małgorzata Majdaniec, Mikołaj Filarski nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Copyrights 2010-2012 ProSport S.C. | Wszystkie prawa zastrzeżone | Powered by shoper

{nocache:dd93d0f12142f62e724a55d025730f4c#0}
Sklep internetowy Shoper.pl